Ngôn ngữ:   English   |   Tiếng Việt

Call: +84 (0)8 5446 7189   |   info@bansertra.com

Tin tức

Bansertra làm việc với Công ty L’beste Gat Ltd, Hàn Quốc về các sản phẩm polycarboxylate và các phụ gia

Ngày: 31.05.2016

Ông Jang-hyun (Kevin Nam) trợ lý Giám đốc và ông Bae-Kyu-Sung (Ryan Bae) Giám đốc ở công ty L’beste Gat Ltd, Hàn Quốc đã đến thăm văn phòng Bansertra và thảo luận về vấn đề hợp tác phát triển kinh doanh cho các sản phẩm polycarboxylate, phụ gia phá bọt, phụ gia điều chỉnh lưu biến, phụ gia trợ nghiền, phụ gia chống co ngót và chất bảo quản trong sản xuất vật liệu xây dựng. Theo kế hoạch, các mục tiêu bán hàng cho các sản phẩm trên sẽ bắt đầu vào thị trường Việt Nam vào đầu năm 2017.

"Bansertra, luôn luôn là đối tác tin cậy"