Ngôn ngữ:   English   |   Tiếng Việt

Call: +84 (0)8 5446 7189   |   info@bansertra.com

Tin tức

Công ty TNHH TM DV Bảo Anh Ngọc được bổ nhiệm làm đại diện của Chemoil tại Việt Nam

Ngày: 27.05.2010

Công ty TNHH TM DV Bảo Anh Ngọc đã được chỉ định bởi công ty Chemoil Xin-ga-po làm đại lý của các sản phẩm của họ tại Việt Nam. Do mối quan hệ và kinh nghiệm của Công ty TNHH TM DV Bảo Anh Ngọc trong lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu khí, Chemoil chính thức cấp thư bổ nhiệm thâm nhập vào thị trường để phát triển các sản phẩm hóa chất cho dầu khí trong nhà máy lọc dầu thô, tàu chở dầu, bể chứa dầu thiết bị đầu cuối, và cung cấp các giải pháp để xử lý chất thải dầu và cặn dầu để thu hồi các loại dầu với công nghệ cao thân thiện với môi trường.

"Bansertra, luôn luôn là đối tác tin cậy"