Ngôn ngữ:   English   |   Tiếng Việt

Call: +84 (0)8 5446 7189   |   info@bansertra.com

Tin tức

Bansertra làm việc với Công ty Indo Amin từ Ấn Độ

Ngày: 09.08.2016

Bansertra Co., Ltd đã có cuộc họp với ông Milind G.Vasishtha, giám đốc marketing khu vực châu Á, công ty Indo Amin từ Ấn Độ, để phát triển các hóa chất trung gian của họ trong nhiều ngành công nghiệp ở Việt Nam. Sự hợp tác sẽ mở ra cánh cửa rộng cho Bansertra để thâm nhập vào nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp ở Việt Nam từ hóa chất nông nghiệp, phân bón, xi măng, chất kết dính, và v.v.

"Bansertra, luôn luôn là đối tác tin cậy"