Ngôn ngữ:   English   |   Tiếng Việt

Call: +84 (0)8 5446 7189   |   info@bansertra.com

Tin tức

Làm việc với Kao (Singapore) Private Ltd về kế hoạch phát triển cho các sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm, nuôi trồng thủy sản và những ngành khác

Ngày: 25.08.2011

Vào ngày 25,2011, Ông Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM DV Bảo Anh Ngọc , đã có cuộc họp với ông Kenneth, Senior Sales & Marketing Executive, Kao (Singapore) Private Ltd để thảo luận về kế hoạch phát triển cho các sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm, nuôi trồng thủy sản và nhiều ngành khác. Hiện tại, Công ty TNHH TM DV Bảo Anh Ngọc đã phát triển sản phẩm BKC để khử khuẩn trong môi trường lên men sản xuất bột ngọt. Có rất nhiều thị trường tiềm năng cho các sản phẩm Hóa chất của Kao. Công ty TNHH TM DV Bảo Anh Ngọc sẽ tập trung vào thị trường nuôi trồng thủy sản để phát triển thị trường cho các sản phẩm hiện tại.

Kao Singapore Private Ltd (KSPL) là một công ty con của Kao Corporation, Tokyo, Nhật Bản. KSPL bao gồm Nhánh Hóa chất và Nhánh sản phẩm tiêu dùng. KSPL kinh doanh hóa chất hoạt động trên phạm vi toàn cầu trong ba lĩnh vực sau: Oleo Chemicals, đảm bảo nguồn cung cấp ổn định các sản phẩm gốc béo và các sản phẩm gốc dầu; các sản phẩm hóa chất chất lượng cao, đa chức năng trên nền tảng các chất hoạt động bề mặt và các sản phẩm hóa chất chuyên dùng, sản phẩm gia tăng giá trị cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

"Bansertra, luôn luôn là đối tác tin cậy"